Voor ondernemers in zwaar weer is er een nieuw netwerk van deskundigen beschikbaar die ondersteuning biedt bij continuïteitsvraagstukken en het herstructureren van de ondernemingen. De deskundigen hebben zich verenigd onder de naam MKB-herstructureringscoach. In voorkomende gevallen kunnen de deskundigen ook worden benoemd als herstructureringsdeskundige of observator in het kader van de WHOA. Deelnemers aan het netwerk hebben een financiële, juridische of financieringsachtergrond en hebben allen de leergang Herstructureringsdeskundige MKB afgerond. MKB-kredietcoach faciliteert de MKB-herstructureringscoaches met een PE-programma, nieuws, kennis, modellen, tooling en positionering.

Netwerk herstructureringsdeskundigen accountancysector

Mede-initiatiefnemer Jan Wietsma: ‘Wat ons uniek maakt, is ten eerste dat dit het eerste netwerk van herstructureringsdeskundigen in de accountancysector is. Ten tweede dat we ook aandacht hebben voor ondernemers in het micro- en kleinbedrijf. En ten derde dat er ook veel deskundigheid is op het terrein van de minnelijke schuldsaneringen. Dat onze aanpak succesvol is, blijkt wel uit het feit dat een aantal deelnemers aan de leergang Herstructureringsdeskundige MKB al goede regelingen voor ondernemers hebben kunnen treffen. En die regelingen in voorkomende gevallen de rechterlijke toets konden doorstaan.’

De introductie van de WHOA, de bedrijfseconomische- en financiële gevolgen van de corona-epidemie waren de belangrijkste redenen om met een leergang, gericht op het herstructureren, voor accountants en financials actief in het MKB te starten. Daarnaast zullen ontwikkelingen op het terrein van digitalisering, duurzaamheid en arbeidsmarkt ook een stevige impact hebben op het continuïteitsvraagstuk van ondernemingen. Om die ondernemingen levensvatbaar te houden zal daarbij vaak ook een herstructurering plaats moeten vinden.

Snel schakelen en duidelijkheid geven over financiering herstructurering

Bert Duurland van MKB-kredietcoach: ‘Bij herstructureren speelt vaak ook een financieringsvraagstuk meer. Door onze goede contacten en afspraken met financiers kunnen wij snel schakelen en duidelijkheid geven over de wijze waarop de financiering van een herstructurering plaats kan vinden. Daarnaast kunnen wij voor complexe juridische vraagstukken en het ontwikkelen van modellen terugvallen op deskundigen die zich ook aan ons netwerk hebben verbonden.’

De start van het netwerk wordt op 6 september feestelijk gevierd.

Over MKB-kredietcoach

MKB-kredietcoach ondersteunt accountants en andere financieel zakelijke dienstverleners in hun dienstverlening aan ondernemers. Daarbij ligt de focus op strategische, bedrijfskundige en financieringsvraagstukken. Partijen actief in het financieringslandschap zien MKB-kredietcoach als betrouwbare partner die staat voor een integrale aanpak. |En waarbij aandacht is voor de ondernemer als mens, de onderneming en de financiële robuustheid. MKB-kredietcoach faciliteert de bij haar aangesloten organisaties met een PE-programma, nieuws, kennis, modellen, tooling en positionering.

 

bron: https://www.accountancyvanmorgen.nl/