Vanaf 1 juni 2021 is het mogelijk voor ondernemers om een TOA krediet (Time-out-arrangement) aan te vragen. Waarvoor kan een dergelijk krediet gebruikt worden en wat zijn de voorwaarden waaraan je moet voldoen om gebruik te kunnen maken van het krediet.

Even ter herinnering

Sinds 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (“WHOA”) van kracht. Deze wet biedt een oplossing voor bedrijven met financiële problemen. De WHOA maakt het mogelijk om bedrijven die in zwaar weer zitten door een te hoge schuldenlast, deze schulden te herstructureren (saneren) om de gezonde bedrijfsactiviteiten voort te kunnen zetten.

Het TOA-krediet – waar is dit voor bedoeld?

Het TOA krediet is een lening voor MKB-bedrijven. Deze biedt ondersteuning aan bedrijven die een WHOA-traject willen gebruiken om een faillissement te voorkomen. De belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen voor een TOA krediet, is dat de onderneming met de WHOA nieuwe afspraken met schuldeisers wil maken. De onderneming moet bovendien in de kern gezond zijn. Met het TOA-krediet gedeeltelijk als achtergestelde lening, kan in de toekomst eenvoudiger nieuwe financiering verkregen worden.

Met een WHOA-traject is het mogelijk om via de rechter nieuwe afspraken te maken over de hoogte van bestaande schulden. Andere afspraken over de wijze van terug betalen zijn ook mogelijk. Een procedure bij de rechtbank brengt kosten met zich mee. Om na het akkoord ook over voldoende werkkapitaal  te kunnen beschikken heeft de overheid een speciale financieringsregeling in het leven geroepen. Dit heeft ze gedaan omdat in deze situatie het vaak moeilijk, zo niet onmogelijk is om dat met de gangbare financieringsregelingen te doen.  Qredits is door het Ministerie van Economische Zaken  aangewezen deze speciale regeling uit te voeren.

Voorwaarden van het TOA-krediet

Qredits voert deze regeling uit met financiële ondersteuning van de overheid.  Voor bedrijven in zwaar weer zijn de voorwaarden van deze regeling relatief gunstig.

TOA krediet werkkapitaal

 • Maximaal € 100.000,-
 • in combinatie mogelijk met TOA krediet achtergesteld in totaal € 100.000,–
 • Voor werkkapitaal, vaste activa en vergoeding voor gemaakte (juridische/gerechtelijke/begeleiding) kosten tijdens het WHOA
 • Looptijd maximaal 6 jaar
 • Maximaal eerste 12 maanden aflossingsvrij
 • Rente 2,5% gedurende de looptijd van de lening
 • Geen behandelkosten
 • Tussentijds boetevrij aflossen is mogelijk
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid, bij BV middels persoonlijke borgstelling

TOA krediet achtergesteld

 • Maximaal 30% (maximaal € 30.000,-) van de totale leensom
 • in combinatie mogelijk met TOA Werkkapitaal totaal € 100.000,–
 • Achtergestelde lening ten opzichte van andere financiers
 • Voor werkkapitaal, vaste activa en vergoeding voor gemaakte (juridische/gerechtelijke/begeleiding) kosten tijdens het WHOA
 • Looptijd maximaal 6 jaar
 • Maximaal eerste 12 maanden aflossingsvrij
 • Rente 5,25% gedurende de looptijd van de lening
 • Geen behandelkosten
 • Tussentijds boetevrij aflossen is mogelijk
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid, bij BV middels persoonlijke borgstelling

Met een financieringsbehoefte > € 100.000,– kan het TOA-krediet toegepast worden samen met andere financieringen/financiers.

Wat heb je nodig om een aanvraag te kunnen doen?

Belangrijk is een goede voorbereiding met een gespecialiseerde bedrijfskundig adviseur. Deze kan snel vaststellen of de situatie geschikt is voor een WHOA-traject. De basis is het opgestelde herstructureringsplan. In dit plan is beschreven op welke basis de herstructurering plaatsvindt en de financiële haalbaarheid daarvan. Uit het plan moet een levensbare doorstart blijken.

Voor de aanvraag bij Qredits zijn naast het herstructureringsplan, een startverklaring WHOA en een beschikking dat de verklaring bij de rechtbank is gedeponeerd, nodig.

Denkt u wellicht in aanmerking te komen?

Verkeert uw onderneming door de coronacrisis in financiële moeilijkheden.  Bent u benieuwd of een WHOA akkoord of een TOA krediet in uw geval tot de mogelijkheden behoort? Neem gerust contact op. 

Tot slot: start op tijd met de WHOA!

Deze blog geeft een korte beschrijving over de WHOA en het TOA-krediet. Een aantal belangrijke zaken om mee te nemen:

 • Zit je bedrijf in zwaar weer en dreig je failliet te gaan? Start zo snel mogelijk met de voorbereiding van een WHOA procedure.
 • In deze toch wel complexe procedure is een goede voorbereiding erg belangrijk..

Heb je hulp nodig voor het opstellen van je plan? Wil je dat een expert er eens kritisch naar kijkt? Neem dan contact op.  Als je door de bomen het bos niet meer ziet, is begeleiding van een in de WHOA gespecialiseerde adviseur nodig.