Met de komst van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord wordt een nieuwe professie geïntroduceerd: De Herstructureringsdeskundige. Een door MKB-kredietcoach met marktpartijen ontwikkelde leergang voor Herstructureringsdeskundigen in het MKB is door zeventien accountants en MKB-adviseurs gevolgd. De leergang is de eerste en enige opleiding die zich specifiek richt op adviseurs met een financiële en MKB-achtergrond. Deelnemers zijn nu competent om ondernemers te begeleiden bij herstructurerings- en saneringsvraagstukken. En in voorkomende gevallen kan een rechter ze benoemen als Herstructureringsdeskundige of Observator.

Op 1 juli 2021 hebben zeventien accountants en MKB-adviseurs de leergang Herstructureringsdeskundige MKB afgerond. In een periode van tien weken hebben de deelnemers een programma doorlopen waarbij alle aspecten, die noodzakelijk zijn voor een goede invulling van de rol van herstructureringsdeskundige, aan bod kwamen. De herstructureringsdeskundige is het spreekwoordelijk schaap met vijf poten die een onderneming met een te hoge schuldenlast op een doeltreffende manier bij moet kunnen staan met minnelijke schuldsaneringen en schuldsaneringen waarbij gebruik wordt gemaakt van de WHOA.

Af en toe best pittige kost

Benne van Leeuwen, in het dagelijks leven insolventieadvocaat, curator, herstructureringsdeskundige en tevens docent aan de leergang. ‘Natuurlijk is juridische kennis van het insolventierecht en turnaround-management als minnelijk instrument voor herstructurering  noodzakelijk om te functioneren als herstructureringsdeskundige. Voor de deelnemers was het af en toe best pittige kost. Maar herstructureren is toch vooral een zaak van samenwerking tussen verschillende disciplines. Daarbij zie ik een belangrijke rol weggelegd voor accountants en MKB-adviseurs en advocaten. Zij zijn samen deskundigen op financieel en juridisch terrein. Met name de betrokken accountant en MKB-Adviseur weten samen vaak veel van de ondernemer en zijn onderneming. Met de juridische kennis van de advocaat en de financiële en bedrijfseconomische kennis van de accountant en MKB-adviseur kan een goede dienstverlening verzorgd worden met de juiste synergie. Een gedegen herstructurering vraagt immers om het spreekwoordelijke schaap met 5 poten.’

Accountant Jos Winkelhorst een van de deelnemers aan de leergang geeft aan dat ONS. Accountants en Belastingadviseurs  zeker de toegevoegde waarde ziet van deze nieuwe vorm van dienstverlening. ‘Wij hebben ons met vier medewerkers ingeschreven. Want wij zien ondersteunen bij herstructureren en saneren als een nieuwe markt. Dankzij deze leergang zijn wij in staat om ondernemers in financiële problemen veel adequater te begeleiden.’

Arjaan van de Berg, is zelf herstructureringsdeskundige en doceert tijdens de opleiding vooral de vakken die met het waarderen van een onderneming te maken hebben. ‘De WHOA stelt dat de reorganisatiewaarde altijd hoger moet zijn dan de liquidatiewaarde, waarbij je dan ook nog oog moet hebben voor de financiële belangen van de verschillende schuldeisers om te zorgen dat een stemprocedure de rechterlijke toets kan doorstaan. Met de software die we tijdens de leergang ter beschikking stellen leren de deelnemers hoe ze hier op een efficiënte en effectieve wijze mee omgaan.’

Klanten helpen met vraagstukken van herstructureren en saneren

Deelnemer Hans Becx is accountant en medepartner bij BLM Accountants & Adviseurs. ‘Ik ben al MKB-kredietcoach en ik heb deze leergang gevolgd, omdat ik het belangrijk vind om onze klanten ook te kunnen helpen met vraagstukken van herstructureren en saneren. Dat ik daarbij straks ook als Herstructureringsdeskundige kan worden benoemd is mooi meegenomen.’

Niels Leijten is partner bij Stapelfinancieringen en docent financieringen. ‘Vaak denkt men dat het financieren van herstructureringen en saneringen niet mogelijk is. Voor de deelnemers is het een eye-opener dat er zoveel alternatieven zijn om toch een financiering te organiseren. Er is geld genoeg in de markt. Wat noodzakelijk is, is dat er goed plan is, waaruit de levensvatbaarheid van de onderneming blijkt. Voor financiers is het ook plezierig als ze weten dat een herstructureringsdeskundige betrokken is geweest bij het opstellen van de plannen. Dat geeft vertrouwen.’

Timo Pouw is werkzaam bij QiViq juristen. ‘Ons kantoor ondersteunt al jaren ondernemers bij bedrijfsherstructureringen. De reden dat ik deze leergang ben gaan volgen heeft te maken met het feit dat ik graag wilde weten hoe je op een praktische wijze met de WHOA omgaat. De praktijkgerichte aanpak van de leergang spreekt mij aan en het was leuk om samen met accountants na te denken over het oplossen van vraagstukken over herstructureren en saneren.’

Unieke opleiding

Niet alleen de deelnemers zijn enthousiast ook Arjaan van de Berg en Benne van Leeuwen zijn dat. ‘Het is een unieke opleiding die zich specifiek richt op mensen die goed thuis zijn in het MKB en financieel goed onderlegd zijn’, geeft Arjaan aan. Benne vult aan ‘We hebben met elkaar iets moois  neergezet en het zou goed zijn als meer accountants zich deze materie eigen maken.’

Voor initiatiefnemer Jan Wietsma, zelf accountant en WHOA-deskundige, is de leergang het bewijs dat er een markt is voor accountants en MKB-adviseurs die ondernemers bij willen staan met herstructureren en financieren. ‘Tot nu toe werd gedacht dat advies hierover vooral een zaak was van juristen en business valuators. Maar het levensvatbaar maken en houden van bedrijven is juist een terrein waarop de accountant zijn toegevoegde waarde kan laten zien. De aanvullende kennis en competenties die hiervoor nodig zijn bieden we aan in deze leergang. Stakeholders waarderen dit ook. Dat blijkt wel uit het feit dat het Zwaar Weer team van de Kamer van Koophandel deze leergang aanbeveelt.’

Deelnemers sluiten de leergang af met een praktijkoefening en een theoretisch examen. Begin september vindt dan de feestelijke diploma-uitreiking plaats.